Dëgjo dhe Bëj


46 Përse më thirrni, “Zot, Zot” dhe nuk bëni atë që ju them?

47 Çdo njëri që vjen tek unë dhe dëgjon fjalët e mia dhe t’i vë në praktikë, unë do t’ju tregoj kujt i ngjan.

48 Ai i ngjan njeriut që, kur ndërtoi shtëpinë e vet, gërmoi shumë thellë dhe e vendosi themelin mbi shkëmb. Erdhi një vërshim, përroi u sul mbi atë shtëpi, por s’e tundi dot, sepse e kishte themelin mbi shkëmb.

49 Përkundrazi, ai që e dëgjoi dhe nuk i vuri në praktikë, i ngjan njeriut që e ndërtoi shtëpinë mbi tokë, por pa themel; kur iu sul përroi, ajo u shemb menjëherë dhe rrënimi i saj qe i madh”.

LLuka 6: 46-49

One response to “Dëgjo dhe Bëj”

  1. It is much harder to build a house on rock. The work is slow and difficult compared to building on sand. Isa al Masih does not say ‘if’ a flood comes but ‘when’. We all will have disasters that will come upon us at one time or another. If you have applied Isa’s teaching to your life you will survive when the disaster strikes, even though it is difficult and slow to apply what he teaches. When disaster strikes you will be glad that you did.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *