Si t’i Përdorni këto Recitime


Fjalët e Isa al Masih-ut kanë autoritet për të na udhëhequr në Rrugën e Drejtë. Fjalët e tij sjellin ngushëllim kur jemi të dekurajuar. Fjalët e Tij na sjellin të vërtetën. Megjithatë, ne duhet të kujtohemi rregullisht për të vërtetën pasi mund ta harrojmë shumë lehtë. Këto recitime janë konfiguruar që çdo ditë të sjellin një nga këto thënie si një njoftim në telefonin tuaj. Çdo ditë dëgjoni dhe lexoni ato fjalë që ky aplikacion sjell në vëmendjen tuaj. Merrni një minutë çdo ditë për të reflektuar mbi fjalët, çfarë kuptimi kanë dhe si mund t’i zbatoni ato në jetën tuaj.