Kostoja e Ndjekjes


24 Sikurse është shkruar për të, Biri i njeriut pa tjetër shkon; por mjerë ai njeri me anë të të cilit Biri i njeriut tradhtohet! Për të do të ishte më mirë të mos kishte lindur kurrë”.

25 Dhe Juda, ai që do ta tradhtonte, e pyeti dhe tha: ”Rabbi, mos jam unë ai?”. Ai i tha: ”Ti po thua!”.

26 Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu, dhe ua dha dishepujve dhe tha: ”Merrni, hani; ky është trupi im”.

Mateu 16:24-26

One response to “Kostoja e Ndjekjes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *