Falje të Gjithëve


46 dhe u tha atyre: ”Kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë,

47 dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

48 Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave.

LLuka 24: 46-48

One response to “Falje të Gjithëve”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *