Jeta e Ringjalljes


25 Jezusi i tha: ”Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë.
26 Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdesë kurrë përjetë. A e beson këtë?”.

Gjoni 11: 25-26

One response to “Jeta e Ringjalljes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *