Shkrimet parathonë Mesian


25 Atëherë ai u tha atyre: ”O budallenj dhe zemërngathët për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët!

26 Por a nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?”.

27 Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij.

LLuka 24: 25-27

One response to “Shkrimet parathonë Mesian”

  1. The disciples themselves were slow to believe what the Prophets wrote. It is harder even for us to believe this. But this is what the prophets plainly foretold. The Taurat and the prophets of Zabur predicted the suffering and death but then also the victory and resurrection of the Masih. Be a student of the prophets so that you may know the certainty of these things.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *