Porta drejt Jetës së Plotë


Unë jam dera; nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet; do të hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullotë.
10 Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatërruar; por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk.

Gjoni 11: 25-26

One response to “Porta drejt Jetës së Plotë”

  1. A full and abundant life where you can know your Creator and be assured that He knows and cares for you. A life where you can be free to love those around you. A life where you can be assured that your sins are forgiven. Then there is no worry as you walk the narrow road to eternal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *