Urdhri më i Madh: Dashuria


37 Dhe Jezusi i tha: ””Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde”.

38 Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi.

39 Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten”.

40 Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët”.

Mateu 22: 37-40

One response to “Urdhri më i Madh: Dashuria”

  1. Ask Isa al Masih to show you better the various ways you can love your neighbour. Ask him to show you who your neighbours are. Ask him to help you become a person who loves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *