Rruga e Ngushtë


13 Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të.

14 Përkundrazi sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë! Dhe pak janë ata që e gjejnë!

Mateu 7: 13-14

One response to “Rruga e Ngushtë”

  1. The Straight Path to eternal life is narrow and difficult. If you follow everyone else is doing you will not find this narrow path to Eternal life. Follow the words of Isa al Masih even none of your friends go this way. The way of the many leads to destruction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *